ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

Foto
Foto
Foto

Provádíme návrh, instalaci a servis závlahových systémů.

Jsme certifikovanou realizační firmou závlahových systémů TORO

Správná zálivka – jeden ze základních předpokladů pro kvalitní trávník

Kvalitu trávníku ovlivňuje: typ půdy, výběr vhodné travní směsi, teplota, dostatek světla, způsob a frekvence sekání, vertikutace (pročesávání), aerifikace (provzdušňování) a především zálivka. Pro trávník však není důležité jen celkové množství, ale také rovnoměrnost a pravidelnost zálivky. U přirozených srážek nelze s pravidelností příliš počítat, neboť deštivé dny jsou často koncentrovány do několika na srážky bohatších období, kdy je dešťové vody až nadbytek a není tak plně využita a zčásti odtéká. Po většinu roku zase naopak potřebné srážky chybějí. V tomto období je potřeba chybějící vodu nahradit zálivkou. Nejkomfortnějším a nejlepším způsobem, jak optimální zálivku zajistit, je pomocí automatického závlahového systému.

Jak funguje automatický zavlažovací systém?

Automatický zavlažovací systém se skládá z potrubního rozvodu ukrytého pod zemí a výsuvných postřikovačů, které jsou v klidovém stavu ukryty pod úrovní terénu. Po otevření přívodu vody elektromagnetickými ventily se výsuvné části postřikovačů tlakem vody vysunou z podzemních pouzder nad trávník a v této poloze zůstanou po celou dobu zavlažování. Po uplynutí přednastavené doby závlahy se opět samy zasunou. Závlahový systém je tak chráněn proti poškození a neomezuje sekání trávníku. Režim zavlažování řídí naprogramovaná centrální ovládací jednotka. Průběh závlahy může být ovlivněn senzory, které v případě deště zavlažování nespustí. Automatická závlaha funguje zcela samočinně v pravidelně se opakujících cyklech postupně na všech potřebných plochách zahrady.

Přednosti závlahového systému:

  • správná, rovnoměrná a přiměřená zálivka
  • vzhled trávníku s automatickými závlahami je neporovnatelně lepší ve srovnání s trávníkem bez závlah
  • zavlažovací systém za Vás převezme časově náročnou a monotónní práci, ušetříte čas. Velké plochy trávníku je téměř nemožné dostatečně uzalévat za horkých letních dnů.
  • automatická zálivka probíhá v noci nebo ráno za nižších teplot - pro zeleň je mnohem šetrnější, protože nedochází k teplotním šokům a účinnost závlahy je nejvyšší díky nižšímu výparu - ušetříte za spotřebovanou vodu
  • automatický zavlažovací systém pracuje i za Vaší nepřítomnosti, díky srážkovému čidlu systém reaguje na déšť a nezavlažuje zbytečně
  • pomocí závlahového systému je možno zalévat nejenom trávník, ale i okrasné záhony a keřové výsadby (používají se tzv. mikrozávlahy - kapkovací hadice)
  • snadná obsluha závlahy

Projekt, instalace a údržba

Životnost a funkčnost automatické závlahy závisí na volbě kvalitního systému, na správně zpracovaném návrhu, instalaci a následné údržbě.

Návrh – je potřeba zvážit, čím budete zavlažovat (volba zdroje vody) a co budete zavlažovat. Pozemek je nutné nejprve rozčlenit na dílčí plochy se stejným typem budoucí závlahy a se stejnou nebo podobnou potřebou vody. V úvahu se bere orientace ke světovým stranám, svažitost pozemku, podobnost výsadeb z hlediska potřeby vody, tvar, členění a uspořádání ploch. Na základě těchto požadavků je potřeba správně zvolit a rozvrhnout rozmístění všech komponent závlahového systému.

Instalace – u nově zakládaných zahrad je výhodné provést instalaci závlahového systému ještě před vlastním založením trávníku. K tomu je nutné znát definitivní podobu všech budoucích ploch a výsadeb na zahradě. Závlahový systém lze instalovat ale i dodatečně. V místě vedení potrubí se sejme vrstva trávníku, který se po uložení všech rozvodů a zhutnění vrácené zeminy, vrátí zpět. Provádí–li instalaci zkušený odborník, není zapotřebí mít obavy z poničení trávníku.

Údržba – životnost závlahového systému zásadní měrou ovlivňují také kvalita vody a zazimování. Podle kvality vody a typu zdroje je třeba zvolit vhodnou filtraci. Zazimování se provádí pomocí kompresoru, kterým se vyfoukne voda ze všech podzemních rozvodů, ventilů a postřikovačů. Zazimování by se mělo provádět před příchodem mrazů, nejčastěji se provádí v měsíci říjnu. Spouštění závlahy je aktuální v dubnu až květnu. Při dodržování těchto pravidel může být životnost závlahového systému i několik desítek let.

Ukázka projektu na závlahový systém