PROJEKCE ZAHRAD

Foto
Foto
Foto

Vytváříme projektovou dokumentaci na:

 • rodinné zahrady
 • veřejné prostory, firemní areály
 • venkovskou a krajinnou zeleň

Tvorba projektu probíhá v 5 etapách:

 1. Ujasnění si požadavků majitele, co od zahrady očekává, co by měla obsahovat, jaké by měla mít využití, ujasnění si otázek ohledně finanční náročnosti realizace a náročnosti následné údržby. Vyhodnocení stávajícího stavu zahrady. Poskytnutí potřebných podkladů pro projekt zahrady - půdorys zahrady se zaměřenými stavbami, zpevněnými plochami, inženýrskými sítěmi a projekt domu. Pokud tyto podklady nemáte, zajistíme a zaměříme si potřebné údaje sami.
 2. Dohodnutí se na rozsahu projektové dokumentace a výši honoráře za její vypracování, podpis smlouvy.
 3. Projektant vypracuje návrh 1-2-3 (podle situace) variant řešení zahrady - studie, vysvětlí jejich záměr a filozofii.
 4. Výběr varianty a zapracování případných změn navržených majitelem.
 5. Vypracování podrobného projektu dle vybrané varianty.

Projekt zahrady obsahuje:

 1. návrh řešení (v půdorysném zobrazení je znázorněn celkový plán a koncepce zahrady)
 2. osazovací plán (konkrétní rozmístění jednotlivých druhů rostlin)
 3. vytyčovací plán (v případě potřeby)
 4. 3D pohledy, perspektivy
 5. seznam rostlinného materiálu (latinsky a česky)
 6. průvodní zprávu k projektu

Proč je dobré zhotovit si projekt na zahradu:

 1. Základem celkového úspěchu pro vytvoření pěkné a funkční zahrady je nápad, idea, řešení – kvalitní projekt. Teprve druhým předpokladem je pak dobře provedená realizace.
 2. Na základě projektu si majitel může nechat vyhotovit přesné cenové nabídky na realizaci zahrady (v projektu jsou dané výměry trávníku, záhonů, zpevněných ploch, počty a druhy použitého rostlinného materiálu...)
 3. S vytvořeným projektem je možno si nechat navrhnout automatickou závlahu trávníku a výsadeb (jsou dány hranice trávníku a záhonů).
 4. Máte plán na řešení celé zahrady – při nedostatku financí je možno realizovat jednotlivé časti v etapách (vytváření čehokoliv postupně bez celkové rozvahy vede vždy ke špatnému výsledku)
 5. Dobře navržená zahrada výrazně usnadní následnou údržbu.
 6. Zahradní architekt může vytvořit i z malé zahrady působivý a zajímavý prostor.
 7. V projektu může být zohledněna přítomnost dětí – přizpůsobení části zahrady potřebám dětí, vyvarování se výsadbě jedovatých rostlin. Zahrada je nejlepším dětským pokojem, kde je vždy něco nového k objevování, vytváří vztah dětí k přírodě.
 8. Cena za projekt i založení pěkné zahrady je neporovnatelně menší s investicemi do pozemku a domu, vyplatí se vytvořit zahradu kvalitně.
 9. Správně vyprojektovaná zahrada předvídá její vývoj tak, aby plnila svou funkci i v budoucnu a aby poskytovala svým majitelům odpočinek, radost a potěšení.

Ukázky návrhů rodinných zahrad:

Pohledy, perspektivy

Půdorysy

Osazovací plány

Variantní řešení zahrad - návrhy

„Jednou z největších výhod bydlení v rodinném domě je možnost celoročně využívat kus přírody za vašimi okny - vaši zahradu.”