CENA

Cena projektové dokumentace je závislá na:

 1. velikosti, členitosti a náročnosti řešení zahrady
 2. na rozsahu dokumentace (studie, prováděcí projekt...)
 3. na počtu variant řešení

Kompletní projekt na středně velkou rodinnou zahradu (500 - 1000m²) se většinou pohybuje okolo 30 tisíc.

První schůzka je zdarma. Jakmile nás kontaktujete, dohodneme si s Vámi schůzku - nejčastěji na místě, kde hodláte budoucí zahradní úpravy uskutečnit. Vyslechneme si Vaše přání a požadavky, probereme vhodná řešení. Ukážeme Vám, jak takový projekt na zahradní úpravy vypadá, odhadneme předběžnou cenu.

Pro cenu realizace jsou určující tyto faktory:

 1. příprava stávajícího pozemku (odstranění nevhodných dřevin, odplevelení, vyčištění pozemku...)
 2. rozsah terénních úprav (odvážení a navážení půdy, úprava svahových poměrů...)
 3. stavební prvky (dlažba, jezírko, pergola, zídka, schody, krb, skalka, ohniště, oplocení, výtvarné a herní prvky...)
 4. volba použitých materiálů u stavebních prvků
 5. velikost, množství a druhové složení rostlinného materiálu
 6. ostatní materiály (kameny, štěrk, mulčovací kůra, textilie, protierozní sítě...)
 7. trávník (založení výsevem nebo travními koberci)
 8. doprava